Föredrar du ett stark eller svagt öl?

Jag föredrar öl som är högst 5 vol-%
10% (6 röster)
Jag föredrar öl som är minst 5 vol-%
8% (5 röster)
Det beror på årstid och tillfälle
75% (46 röster)
Det gör detsamma
7% (4 röster)
Totalt antal röster: 61