med öl i maten MALTESEN

P.g. a. personliga skäl och att jag har haft problem med min hälsa så kommer jag inte skriva i maltesen. Jag har haft en matspalt i Maltesen i några år. Däremot får de använda mina gamla recept. Kanhända kommer jag tillbaka lite senare som skribent. Per Eklöf