Svenska Ölfrämjandets styrelse 2015

Svenska Ölfrämjandets styrelse 2015

Från vänster till höger:

Ann-Charlotte Klerstad, Mats Waldenström, Magnus Antonsson, Anders Flyckt, Tomas Lindohf, Anders Holmskär, Rick Lindqvist, Linda Holdaj, Rebecka Singerer, Måns Andersson, Cecilia Hansson