Är inte medlemsantalet lite lågt?

Jag såg just en statistik över några medlemssiffror i Storbritannien:
Labour Party 194 000, Camra 170 000, Conservative Party 150 000
Camra är, som många läsare redan vet, Storbritanniens svar på Svenska Ölfrämjandet.

Motsvarande siffror i Sverige:
Socialdemokraterna 101 000, Moderaterna 41 000, Svenska Ölfrämjandet 1 800

Vi måste nog lägga på många kol. Kanske börja med att värva en ny medlem eller tre. Varje år. Så vi kan påverka politiken. Camra har fått igenom en sänkning av ölbeskattningen tre år i rad om jag inte är felunderrättad.

Jo, jag tycker medlemstalet är alldeles för lågt. I april besökte jag Växjö Ölfestival med cirka 800 deltagare så borde medlemstalet vara högre. En besökare hade en Svenska Ölfrämjandets T-schirt på sig vilket var glädjande. Med tanke på att antalet ölmässor bara ökar samt tillväxten av mikrobryggerier så borde medlemsantalet vara mycket högre. Svenska ölfrämjandet borde vara mer synliga på dessa mässor.

Läs mer om Växjö Ölfestval på deras hemsida:
http://www.vaxjobeer.se

Sven-David Svensson
Lund