Uppgradering genomförd

Uppgraderingen är genomförd. Följande saker är nu nästan återställda:

  1. Överföring från Yahoo-listan. Detta är kopplat till fixen av teckenuppsättningsproblemen.
    Vårt Web-hotell har indikerat att de ej kommer att fixa detta.
    Koden är nu omskriven och ser ut att fungera.
    Funkar för inkommande och
    Funkar även för utgående
  2. Smärre oöversatta textsträngar kan fortfarande finnas kvar.