Konkurrensen och ölsortimentet på pubarna

Hej, ett litet bidrag till inlägg och test av nya hemsidan.

När jag korrekturläste nya foldern kom jag att tänka på fallet med konkurrensverket och de konkurrensbegränsande avtalen. Beslutet från konkurrensverket om att inte vidta någon åtgärd kom 2002-07-19. Det var väl i och för sig inte konstigt då man som myndighet inte vill erkänna ett fel.

Av konkurrensverkets beslut framgår att två beslut om undantag från konkurrenslagen fattades under 2001 varav en förlängning. Förlängningen för Spendrups gäller tom den 30 juni 2006. Det framgår inte hur länge det andra beslutet, som avser Pripps och Falcon gäller. Har Carlsberg övertagit det?

Har det sedan Ölfrämjandets agerande kommit några fler konkurrensbegränsande beslut från konkurrensverket?

Det kanske börjar bli dags att agera igen så att konkurrensverket inte förlänger igen eller medger fler undantag från det de skall övervaka!

Hälsningar Lars