Hjälpa till på Kungälvsfestivalen

Kan du hjälpa till med något av nedanstående saker på Kungälvsfestivalen:

  1. Vill du stå i montern på fredag, om så vilka tider?
  2. Vill du stå i montern på lördag, om så vilka tider?
  3. Kan du ta med material till festivalen på fredag?
  4. Kan du ta med material till festivalen på lördag?
  5. Kan du ta med en digitalkamera och ta foton under fredagen?
  6. Kan du ta med en digitalkamera och ta foton under lördagen?
  7. Kan du ta med material hem efter festivalens slut på lördagen?
  8. Kan du tänka dig att skriva en artikel om festivalbesöket på fredagen?
  9. Kan du tänka dig att skriva en artikel om festivalbesöket på lördagen?
Ditt svar på frågorna ovan