Definition av en pub resp. en restaurang

SÖ logotypInformationen i Svenska Ölfrämjandets publista tillhandahålls av medlemmar på denna webbplats. Tanken är att den som lämnat informationen kontrollerar den varje år. Därför finns det datum i publistan för att vi skall veta hur färska uppgifterna är. Ställen som inte uppdaterats på mer än två år tas bort.

Här nedan följer lite vägledning för dig som vill lägga in en pub eller restaurang, via länken "Lägg till innehåll" till vänster.

Med Pub menar vi ett serveringsställe med bardisk eller annat utrymme utan mattvång. Pubar har alltid fatöl. Garderobstvång eller inträde förekommer inte eller endast undantagsvis.

Pubar måste ha minst två fatöl som levereras av andra än de fyra stora bryggerikoncernerna (Carlsberg, Kopparbergs, Spendrups och Åbro). Med leverantör avses det företag som levererar ölet, även om det produceras av olika svenska eller utländska bryggerier. Vid tveksamhet, fråga ägaren om leverantörsförhållanden.

Undantag kan göras för bryggeripubar i direkt anslutning till bryggeriet, samt ställen som är ensamma på en mindre ort men ändå har ett bra ölsortiment.

Som kommentar bör man lägga in information om eventuell specialinriktning, som t.ex. att puben har handpumpad öl (s.k. Real Ale), stort sortiment spontanjäst öl, egen import av tjeckisk öl osv. Låt kommentarerna vara så allmängiltiga att de inte behöver uppdateras ofta.

Med Restaurang menar vi en erkänt bra kvalitetsrestaurang som, utan att vara en pub, har ett varierat ölsortiment, anpassat till den aktuella menyn. Ange referenser till lokalpressen, White Guide eller annat under kommentarer. Om kriterierna för Pub är uppfyllda, ska stället listas som Pub, inte Restaurang.

Vinter- och Sommarställen är säsongsöppna serveringar med ett bra ölsortiment.

Med Huvudleverantör avses ett företag som levererar mer än 50% av ölen. Om ingen huvudleverantör finns, anges 'Ingen'.

Vi förbehåller oss rätten att plocka bort ställen som inte uppfyller ovanstående krav, liksom subjektiva och reklamliknande kommentarer.