Svenska Ölfrämjandets Pubguider

SÖ logotypSvenska Ölfrämjandet ger ut pubguider som på ett lättillgängligt sätt listar de pubar som våra medlemmar har funnit vara bra. För varje pub listas all information du behöver för att kunna besöka dem. Det finns även en beskrivning av vilka typer av öl du kan hitta hos respektive pub.

För närvarande - 2015 - har vi bara en aktuell pubguide: Skåne (i samarbete med Malte).

Du kan få tag i dem på lite olika sätt. Det lättaste är att besöka någon av de pubar, restauranger, hotell, vandrarhem mm som har dem. Det går även bra att beställa dem direkt från oss enligt denna beskrivning. Om ni är en deltagande pub / restaurang eller ett hotell som vill ha dem eller få påfyllning skall ni istället kontakta våra lokala representanter direkt.

Pubguiderna baseras på vår publista. Alla pubar / restauranger i listan och som ligger inom respektive pubguides område har fått frågan om de vill vara med. Uppslutningen är nästan heltäckande.