Information

Information om Svenska Ölfrämjandet

Artikel om Artikelregister

Jag tar mig här friheten och publicera Cecilia H:s egna artikel om Artikelregistret ur Maltesen 2/2012!

------------------------------------------

Med anledning av Maltesens 25-årsjubileum har vi sammanställt ett innehållsregister för Maltesen.

Det sträcker sig från det allra första numret som kom ut i maj 1987 till och med detta nummer, 2/2012. Så snart som detta nummer också har katalogiserats i registret kommer det att läggas ut på webben.

Registret har två huvuddelar, ett ämnesregister och ett författarregister.

Ämnesregistret är i sin tur uppdelat på olika rubriker:

Svenska Ölfrämjandets Pubguider

SÖ logotypSvenska Ölfrämjandet ger ut pubguider som på ett lättillgängligt sätt listar de pubar som våra medlemmar har funnit vara bra. För varje pub listas all information du behöver för att kunna besöka dem. Det finns även en beskrivning av vilka typer av öl du kan hitta hos respektive pub.

För närvarande - 2015 - har vi bara en aktuell pubguide: Skåne (i samarbete med Malte).

Medlemssidor

SÖ logotyp

Medlem är den som har betalt medlemsavgift. Är du endast registrerad som användare på hemsidan är du inte medlem.

Här på denna sida hittar du länkar till information som endast är åtkomlig av medlemmar i Svenska Ölfrämjandet. Är du medlem men inte kommer åt informationen hittar du troligen anledningen här.

Gamla Maltesen till försäljning

I vårt arkiv finns följande gamla nummer av Maltesen till försäljning för 20 kr styck:

1987
nr 2
1988
nr 3
1989
nr 2, nr 4 (kopierat), nr 5
1990
nr 1, nr 2/3, nr 4
1991
nr 1, nr 2, nr 3
1992
nr 1, nr 2 (kopierat)
1993
nr 1, nr 2, nr 3
1994
nr 4/93-1/94 (troligen finns inga fler nummer utgivna)
1995
nr 1 (endast 1 nummer utgivet)
1996
nr 1, nr 2, nr 3/4

Vilka är Svenska Ölfrämjandet?

SÖ logotyp

Svenska Ölfrämjandet är en ideell riksförening som bildades 1985.

Föreningens syfte är, för att direkt citera våra stadgar: "att tillvarata de svenska ölkonsumenternas intressen ifråga om tillgång, kvalitet, urval och pris på öl. Vidare skall föreningen värna om öl gentemot andra alkoholhaltiga drycker samt sprida kunskap om öl och dess historia."

Sidor

Prenumerera på RSS - Information