Information från styrelsen

Information från styrelsen.

Guldpinnar 2008

Vi i Styrelsen vill bara påminna om att vi i samband med årsmötet delar ut Svenska Ölfrämjandets Guldpinne. Den delas ut till någon person som gjort en stor insats för ölkulturen i Sverige.

Vi har redan fått in några förslag från er medlemmar men är självklart öppna för fler förslag.

Motioner till årsmötet 2008

Det är jättekul att det inkommit hela tre motioner till årsmötet i år. Mig veterligen är det första gången vi har så många.

Motionerna presenteras nedan. Styrelsen har börjat diskutera dem och en officiell kommentar kommer så fort som det är möjligt. I praktiken blir det när protokollet från nästa (19/1-2008) styrelsemöte är justerat. Tills dess är det inte möjligt för oss att kommentera dem eftersom vi måste undersöka alla förutsättningar, praktiska detaljer mm.

Svenska Ölfrämjandet har fått nya stadgar!

På det extra mötet som avhölls i lördags i samband med Ölfestivalen i Söderbärke antogs de nya stadgarna enhälligt. En smärre justering gjordes på mötet och det var att §1 ändras något. De nya stadgarna kommer att publiceras så fort protokollet från mötet är justerat.

Jag vill i detta sammanhang passa på att tacka alla som kommit med kommentarer och förslag under framtagningen av de nya stadgarna. Tack!

Styrelsens förslag till reviderade stadgar för Svenska Ölfrämjandet

SÖ logotypFår vi be er som vill kommentera att göra det senast torsdag, vecka 39?! (27/9)
Under sommaren och tidiga hösten har en av styrelsen utsedd grupp jobbat med att ta fram reviderade stadgar som bättre skall passa ett modernt Svenska Ölfrämjande.

Ett uttalat krav har varit att alla medlemmar skall ha möjlighet att vara med och påverka vilka som sitter på ledande positioner i föreningen. Detta för att verkligen understryka att vi är en rikstäckande förening.

Sidor

Prenumerera på RSS - Information från styrelsen