Tjeckisk ordlista

Tjeckisk öl anses gott, men termerna obegripliga och svåruttalade. Här kommer hjälpen.

Först en liten uttalslektion:

  • Betoningen ligger alltid på första stavelsen.
  • Accent eller ring över vokal betyder att den är lång, inte att den är betonad.
  • Ch uttalas som i tyska ach, ž är ett tonande sje-ljud som i franska jour, ř är ett tungspets-r som går över i ž, svårt!
  • Adjektiv, som světlý (ljus), kan sluta på -á, -é, -í mm beroende på sammanhang.
Dobrý den /dåbbrii dänn/
god dag (viktigt att hälsa)
Ano prosím /annå pråssiim/
ja tack
Děkuji /djäckoji/
tack (ska man säga ofta)
Ne, děkuji /nä djäckoji/
nej tack (till dyra shots på U Fleků t.ex.)
Na shledanou /nasshläddannåo/
adjö (artighet är en dygd)
Černý /tsjärrnii/
svart
Chmel /chmäll/
humle
Čtrnáctka /tsjtörrnaatstka/
14°-ig öl, se även Speciál
Desítka /dässiitka/
10°-ig öl, se även Výčepní pivo
Dvanáctka /dvannaatstka/
12°-ig öl, se även Ležák
Granát /grannaat/
vanlig beteckning på halvmörkt öl
Jantar /janntar/
bärnsten
Ječný /jättsjnii/
korn-
Jedenáctka /jäddännaatstka/
11°-ig öl, se även Ležák
Kvasničák /kvassnittsjaak/
samma som Kvasnicové pivo
Kvasnice /kvassnittsä/
jäst
Kvasnicové pivo /kvassnittsåvää pivvå/
kröjsat öl, färdiglagrat öl med en tillsats av jäsande vört
Ležák /läzzjaak/
lager; minst 11° men under 13°
Malé pivo /mallää pivvå/
liten öl, vanligen 0,3 l
Na zdraví /nazzdravii/
Skål!
Nefiltrované pivo /näffiltråvvannää pivvå/
ofiltrerat öl
Nepasterované pivo /näppasstärråvvannää pivvå/
opastöriserat öl
Pivnice /pivvnittsä/
ölhall
Pivo /pivvå/
öl
Pivovar /pivvåvarr/
bryggeri
Polotmavý /pållåtmavvii/
halvmörk
Porter /pårrtärr/
underjäst, minst 18°
Pšeničný /psjännittsjnii/
vete-
Půllitr /poollittr/
halvliter
Řezané pivo /rzjäzzannää pivvå/
blandning av ljust och mörkt öl
Slad /slatt/
malt
Speciál /spättsiaal/
minst 13°
Sváteční pivo /svaatättsjnii pivvå/
festöl, vanligen speciál
Světlý /svjättlii/
ljus
Tmavý /tmavvii/
mörk
Třináctka /trsjinnaatstka/
13°-ig öl, se även Speciál
Velké pivo /vällkää pivvå/
stor öl, vanligen Půllitr
Výčepní pivo /viitsjäppnii pivvå/
”fatöl”; minst 8° men under 11°

Siffrorna 10° osv står för stamvörtstyrka, även kallat grader Plato, från en tysk gubbe med samma namn. Ibland hänvisas till en tjeckisk gubbe som hette Balling, som var Platos föregångare och uppfann sackarometern, men siffrorna är praktiskt taget desamma.

Stamvörtstyrka är andelen socker i procent, före jäsning. På tjeckiska öletiketter behöver inte stamvörtstyrkan anges, men den finns ofta med i alla fall — ibland angiven i grader, ibland i procent och ibland med bara siffran. Grovt uttryckt kan man dividera siffran med 2,5 och få en uppskattad alkoholhalt. En 10º ligger oftast på runt 4%.

Ett stort tack till Janko Svensson för ovärderligt bistånd med denna ordlista — nu kan ni göra er förstådda i Tjeckien och hyggligt bra även i Slovakien.

— För rättelser och önskemål om tillägg, kontakta mig.