Välkommen till Svenska Ölfrämjandet!

SÖ logotyp SÖ logotyp

På vår hemsida hittar du information om vilka Svenska Ölfrämjandet är, om våra arrangemang, om Sveriges pubar, om Sveriges bryggerier samt information om öl-sverige i allmänhet.

Du kan även beställa materiel från oss eller ansöka om medlemskap. För dig som redan är medlem kan du kontrollera din medlemsstatus eller hitta information om vad som sker i föreningen.

Tack alla som hjälpte till på SB&WF!

Tack alla ni som ställde upp och hjälpte till på olika sätt på SB&WF. Tack ni som höll i det, ni som förberede det, ni som tog ledigt från jobbet, ni som stod i montern, ni som bedömde öl, ni som skrev artiklar och ni som hälpte till vid ölbedömningarna. (Hoppas jag inte glömt någon!) Utan er hade det varit omöjligt för oss att deltaga!

Tack än en gång!

/Thomas

Sidor

Prenumerera på Startsidan innehållsflöde