Medlemstidningen Maltesen

Tidningen Maltesen är organ för Svenska Ölfrämjandet och Sveriges mest seriösa tidning om öl. Den är en innehållsrik tidskrift för den kunskapstörstande ölentusiasten och vårt huvudsakliga organ tillsammans med hemsidan för att sprida information om öl och vår verksamhet.

Maltesen utkommer med fyra nummer per år.

Maltesens Artikelregister

Maltesen tar tacksamt emot tips om öl, ölnyheter och annat ölrelaterat.

Adressen är:

Maltesen
Box 162 44
103 25 STOCKHOLM

Redaktionen:
Meddelande till Maltesenredaktionen

Annonser:
Kontakta oss för annonsering

Ansvarig utgivare:
Rick Lindqvist

Manusstopp

Se tidningen

Utgivningsplan

Maltesen utkommer ca 8 veckor efter manusstopp