Medlemssidor

SÖ logotyp

Medlem är den som har betalt medlemsavgift. Är du endast registrerad som användare på hemsidan är du inte medlem.

Här på denna sida hittar du länkar till information som endast är åtkomlig av medlemmar i Svenska Ölfrämjandet. Är du medlem men inte kommer åt informationen hittar du troligen anledningen här.

Styrelseprotokoll 2015

2015-03-28 nr 1
2015-05-16 nr 2
2015-06-06 nr 3
2015-08-22 nr 4
2015-09-26 nr 5
2015-10-24 nr 6

Årsstämmehandlingar 2015
Kallelse m. dagordning
Årsberättelse för 2014
Revisionsberättelse 2014
Ekonomisk berättelse för 2014
Budgetförslag för 2015

Propositioner från styrelsen:
Förslag till valberedning

Valberedningens förslag
Inkomna motioner 2015
Protokoll från årsstämma 2015
Deltagarförteckning årsstämma 2015

Styrelse och Funktionärer
Styrelse 2015 (För nedladdning)
E-post till våra styrelseledamöter (Online)
E-post till våra funktionärer (Online)

Publicerat
SÖ:s yttrande över ny alkohollag 2009 (Åtkomligt för alla)

Diverse
Guldpinnar under åren
Stadgar (Åtkomligt för alla)

Ölprovningsprotokoll
Doft & smakcirkel

Föregående års formalia