Månadsmöte

forum
Plats: 
Stockholm, Akkurat

För en rapport från mötet vv se längre ned!

Välkomna till augustis månadsmöte!

Vi kommer som vanligt nu för tiden att prova tre stycken öl ur Akkurats stora sortiment. Denna gång blir det tre äldre bryggder. Kostnaden för dessa slutar på 115 kr om det går jämt upp.

Har vi tur kanske vi till och med får en rapport från GBBF?

Välkomna!

Månadsmöteskommittén i Stockholm

----------

Svenska Ölfrämjandet, Stockholm, månadsmöte

Minnesanteckningar, Akkurat den 13 augusti 2005, kl. 15.00.

Thomas Nilsson öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna. Tretton personer har mött upp och ryms i Akkurats verandahörna under markisen - senare börjar det regna.

SBWF - Stockholm Beer & Whisky Festival
Thomas Nilson informerar om festivalen. Den är i år en vecka senare än normalt. Anders Svenson är samordnare för arbetet med montern före och efter och i montern under festivalen. De som vill medverka kontaktar Anders.

GBBF - Great British Beer Festival
Bo Kullmar berättar om årets besök på festivalen. I år var det naturligtvis noggrannare entrékontroll. Denna gång provsmakade Bo öl från bryggerier som han inte smakat tidigare (15 st - främst mindre landsortsbryggerier). Alla vinnarölen i de olika klasserna var bra. Festivalen öppnar på tisdagen och det är lugnast i början av veckan. Nästa år flyttar festivalen permanent från Olympia till Earls Court. Där finns det ytterligare 3 000 m2.

Augusti månads Ölfrämjaröl
Så var det dags för augusti månads ölprovning. In kommer en bricka glas med mörk öl. De första gissningarna lutar åt mörk ale dock inte belgisk utan brittisk, kanske från Wychwood eller Skottland. (Har någon hört andra förslag? Komplettera!) Thomas hämtar den andra brickan och för diskussionen mot lagrad lager. När så den tredje brickan kommer in visar det sig att det är tre årgångar Falcon Lagrad Gammelbrygd. Det märktes att de började bli gamla. De som kom ihåg hur den smakat ansåg att glansdagarna var över. Trots detta var den mening som gjorde sig hörd som följer:

1. 1996. Nästan lika bra.

2. 1995. Något utslätad.

3. 1994. Bäst

Kommande bryggeribesök mm
Lars Ringdén påminner om kommande resor till Julita 17 september och till Hantverket / Örebro Kulturbryggeri den 15 och 22 oktober (Hantverket tar emot 15 personer/grupp, två grupper varje resa.)
Kommentar efter mötet: Resan till Julita är numera inställd på grund av för litet intresse / få anmälningar.
Uppmaning - anmäl Dig i god tid till Anders Holmskär för oktoberbesöken så att de kan genomföras och Anders kan förbereda!

Noterat av Lars R

Närvarande 13 personer

Håkan Argéus
Anders Holmström
Gun Törnros
Peter Alpstad
Ulf Assargård
Björn Julin
Per-Erik Svedlund
Cecilia Hansson
Lars Bergvall
Claes Sköld
Bo Kullmar
Thomas Nilsson
Lars Ringdén