Sandbacka Bryggeri AB

håller på att färdigställas i lokaler på Högbovägen i Sandviken.