Riksdagsfråga om mikrobryggerier och Systembolaget

Riksdagsman Jan R Andersson (m) ställer idag en skriftlig riksdagsfråga till folkhälsominister Maria Larsson (kd) om vilka åtgärder hon tänker vidta i syfte att möjliggöra för mindre svenska alkoholproducenter att kunna sälja sina produkter till privatpersoner via Systembolaget.

Maria Larsson har dessvärre låtit som en kopia av Morgan Johansson de gånger hon kommenterat rikets alkoholpolitik och Systembolaget.:-(

Denna fråga har enligt mitt förmenande inget att skaffa med folkhälsan överhuvudtaget, utan skall bedömas som en näringsfråga. Jan R Andersson skall ha all heder för att han ställer denna fråga, men till ett konkret lagförslag är steget långt.

Folkhälsominister Maria Larsson (kd) svarar idag på frågan och av svaret att döma tar hon frågan på allvar. Bland annat skriver hon att "Bolagets styrelseordförande fick i förra veckan uppdraget att återkomma till ägaren med en redogörelse för vilka åtgärder Systembolaget avser vidta för att ytterligare förbättra privatimportservicen."

Man kan fundera på folkhälsan men jag förstår mig inte på ”hälsologiken” riktigt.
Om jag åker till Danmark får jag köpa så mycket öl som ryms i bilen men hälsar jag på Ölands Gårdsbryggeri får jag inte köpa så mycket som en (1) flaska för då tror hälsoministern att jag kommer att supa ihjäl mig. Det är väl därför frågan ligger där ? Smile

Nej, frågan ligger hos EU. Av konkurrensskäl tillåter man inte att små bryggare får ha egen försäljning om stora inte får det. Dvs, om de små får sälja ryker systembolagets monopol. Man får väl hoppas att någon kan hitta ett kryphål någonstans.