Valberedningens förslag

Nedan finns valberednings kompletterade förslag:

Val på två år

  • Vice ordförande Rick Gordon Lindquist
  • Kassör Ann-Charlotte Ekberg
  • Övrig ledamot Lars Karlsson

Fyllnadsval på ett år

  • Sekreterare Lars Ringdén
  • Övrig ledamot Peter Ragnar

Val på ett år

  • Mats Waldenström
  • Cecilia Hansson
  • Anders Holmskär
  • Gunnar H Eriksson
  • Sam Saidi

Lars Bergvall

Kommentarer

Styrelsen ska enligt de nya stadgarna bestå av elva ledamöter. Valberedningens förslag innehåller nio namn. Det innebär att ett namn saknas utöver de nämnda (inkl det namn som söks). Det namn som saknas är Thomas Nilsson, SÖ:s ordförande och tillika styrelseordförande. Thomas valdes till ordförande vid senaste årsmötet på två år och ska visserligen varken väljas eller fyllnadsväljas denna gång. Informationen kan ändå vara av visst intresse.