20 frågor - del 3

Nu tänker jag på en öl - mums! Undrar om Rick tänkte "mums" när han tänkte på sin öl ;-). Gissa vilken öl jag tänker på , och ställ frågor som utesluter så många öl som möjligt. Betänk också att en gissning på ett öl också är en fråga! Fixar ni detta på nio frågor som jag? Numrera frågorna i rubriken!

Sidor