20 frågor - del 7

Orkar ni en till?
Jag tänker på en öl som jag ser fram emot att dricka på bryggeriet i höst. Vad kan det vara?
Numrera gärna ja- eller nej-frågorna som vanligt.
Lycka till!

Ligger bryggeriet i Europa dvs är ölen ifrån Europa?

Blir det en resa till "kontinenten" i höst? (Europa minus Norden och Britiska öarna)

Sidor