SB&WF över för denna gång!

SBWF loggaFörst vill jag tacka alla som hjälpt till på festivalen genom att stå i montern eller hjälpa till med andra sysslor! Dessutom ett jättetack till vår Festivalsgeneral Gino S som har hållt i allt och sett till att det blev en festival för vår del!

Vi har just varit och rivit montern vi haft på SB&WF 2008. Med det är festivalen definitivt över för i år. Vi har inte hunnit summera hur många nya medlemmar vi fått än men det är ett antal. Jag har inte heller hunnit gå igenom tävlingen vi haft i montern men det kommer jag att göra inom en snart framtid. Men det ser ut som om det har smygit sig in en slamkrypare bland frågorna... Det är inte lätt att få till det alltid. Sad

Till slut:
Än en gång TACK alla!

/Thomas