Styrelsemöte, september

forum
Plats: 
MacKinlays Inn, källaren

Svenska Ölfrämjandets styrelsemöte, september