Uppgradering av Svenska Ölfrämjandets site 2009

Allt är nu klart för att kunna uppgradera denna site till den "senaste" versionen av det program som vi använder och som gör allt åt oss.

Jag har inte bestämt mig för när jag kommer att göra det. Men när jag väl bestämmer mig blir det med kort varsel.

Rent praktiskt kommer siten då inte att vara tillgänglig under upp till ca ett dygn från jag startar. Sad Jag har gjort en uppgradering på en kopia och det gick betydligt snabbare än ett dygn men man vet aldrig...