3 Små Rum och Reza skänker mer pengar till Barncancerfonden

Reza på 3 Små Rum informerade idag om att ett år gammalt fat Nils Oscar Kalasöl serveras med start idag, och intäkterna går till Barncancerfonden.
40 cl för 50 kr.
Jag hann själv inte prata med Reza idag, men min gissning är att fatet varar i några dagar, som brukligt är.

Senare denna månad kommer samma pub och samma hjälte servera ett styck ettårigt fat Dugges Batch 100, de pengarna går också till välgörande ändamål.
Mer info om det framöver.

Reza imponerar återigen Smile