20 frågor - omgång 24

Det här borde inte vara alltför svårt - om det inte vore för alla vilseledande ledtrådar. Vad fanns i mitt urdruckna glas?

Svar 1: Ja - om vi utgår från att torrsubstansen är relativt försumbar, så att icke-vattnet nästan bara består av alkohol. Det är bättre att fråga om alkoholen direkt, eftersom den är entydigt deklarerad på etiketten (ta det som en ledtråd!).

Jag ansluter mig till de tappra själar som stretar på med 20 frågor Smile

Fråga 3: Är det ett öl från forna öststaterna?

Svar 3: Nej, det vill jag nog inte påstå - även om din fråga saknar exakt definition av begreppet.

Ledtråd: Viktig råvara finns i adressen.

Sidor