För eller emot Systembolaget?

För
58% (28 röster)
Emot
27% (13 röster)
Neutral
15% (7 röster)
Totalt antal röster: 48

Kommentarer

Både för o emot...
Emot! om man bor i eller nära en storstad där man troligtvis kan få tillgång till ett stort o varierat (öl)utbud utan SB
För ! om bor långt från större städer och är hänvisad till SB som trots allt har ett bra o förhållandevis varierat utbud

<<>>

<<>>

Jag är för systembolaget men inte i dess nuvarande form.Butikerna är alldeles för toppstyrda. Butikscherna och personalen borde utforma sortimentet i högre grad. Det är onödigt att Falcon Export finns på
fyra förpackningstyper överallt. Om efyerfågan finns,borde butikerna ha möjlighet att lagerhålla öl från beställningssortimentet.

Det är endast alltför lätt att hålla med om. Problemet är bara att sedan mutskandalen började har det gått ut stränga order att ingenting från beställningssortimentet får finnas ute i butikerna.
Lars Bergvall
Stockholm

Lars Bergvall
Stockholm

Jag ser likheter med telekom branschen. Där har vi nu inte längre "monopol" men Telia är fortfarande tvungen att se till att hela befolkningen har tillgång till telefoni.

Förslag till hur det skulle gå till:
1. Privatisera Systembolaget och döp om det till: Systemia
2. Släpp på monopolet och tillåt konkurans.
3. Konkurrenter (Bolaget2, Systemviq, m.m) kommer att etablera sig vilket borde öka utbudet och sänka priset.
4. Tvinga det gamla monopolet att säkerställa att hela befolkningen får tillgång till ett "bra" utbud av varor.
5. Inrätta en statlig kontroll organisation, System & Bolags Styrelsen (SBS), vars uppgift blir att tillvarata konsumentens intressen och främja konkurans.

Med dessa enkla åtgärder så borde de flesta bli tillgodosedda.