Styrelsemöte, november

forum
Plats: 
Duvel Café, källaren

Svenska Ölfrämjandets styrelsemöte för november