Ändringar?

Jag är inte säker på att det här är rätt forum, men...

När man tittar på "nytt på sidorna" så ser man också de pubar som nyligen ändrats.

Jag skulle önska att man kunde se vad som ändrats: Är det bara nya öppettider, eller är det ändring i antalet öl, ändrat ägarförhållande eller en helt ny krog.

Inte för att jag har en aning om det skulle vara tekniskt genomförbart, men trevligt vore det.

Jag tycker detta är ett rimligt önskemål, som jag ibland har i åtanke när jag uppdaterar någon av mina skyddslingspubar. Jag försöker då i kommentartexten låta det framgå vad som ändrats. Detta har jag inte alls infört konsekvent, men i framtiden ska jag tänka mer på det.

När jag tar bort en pub brukar jag lägga in information i diskussionsgruppen pubar - där skulle man naturligtvis också kunna skriva om de ändringar som görs i publistan. Ska jag också tänka på framöver.

Andra förslag mottas gärna.