En mycket användbar funktion: "nya bidrag"

Länken ute till vänster som heter "nya bidrag" är mycket användbar för att snabbt se vad som är nytt sedan man senast var inloggad. När man har loggat in så blir alla nya bidrag som man inte tittat på markerade med en röd liten asterix. Om det är ett inlägg som har fått en eller flera nya kommentarer så finns istället antalet nya kommentarer angivet.