Vaclav Berka, bryggmästare Urquell

Vaclav Berka, bryggmästare på Urquell. Han är bryggaren bakom Urquells stora tunna på SB&WF 2010