Japan

Japansk bryggerikoncern går in i Australien (n) (2/1998, sid 6)
Japansk lättöl (n) (1/1999, sid 12)
Kyld gratisöl till tsunamiarbetare (n) (3/2011, sid 45)
Nedslag i den japanska ölfloran (4/2007, sid 9)
Sup dig snygg (1/2015, sid 22)