Lundgren Håkan

AB Åbro Bryggeri (1/1989, sid 5-7)
Amerikanskt öl (1/1989, sid 3-4)
Amsterdam (2/1988, sid 2)
Anchor Brewing Company, San Francisco, California (2-3/1990, sid 12-13)
Bedömning av Sveriges pubar (2/1991, sid 9)
Brygg ditt första öl! (1/1991, sid 11-13)
Bryssel (2/1988, sid 4)
Eckhardt Fred, The Essentials of Beer Style – recension (2-3/1990, sid 8)
Erickson Jack, Star Spangled Beer – recension (2-3/1990, sid 9)
Foster Terry, Pale Ale – recension (1(1991, sid 3)
Förvaring av öl (2/1989, sid 8)
Goddag! (2/1987, sid 1)
Jackson Michael, Ölguiden – recension (3/1989, sid 6)
Ledare (3/1988, sid 2)
Ledare (1/1989, sid 2)
Ledare (2/1989, sid 2)
Ledare (3/1989, sid 2)
Ledare (5/1989, sid 2)
Ledare (2-3/1990, sid 2)
Med AHA på Anchor (2-3/1990, sid 13-14)
Nordisk ölklassificering (5/1989, sid 11-12)
Nyår i Bryssel (1/1989, sid 9-10)
Pubbedömningarna (1/1992, sid 17)
Rajotte Pierre, Belgian Ale – recension (2/1993, sid 16)
Redaktörsminnen: red 1987-1988, Håkan Lundgren (2/2012, sid 9)
Rätt vatten – en förutsättning för ett gott öl (1/1990, sid 14)
Stockholms pubar (3/1991, sid 12-13)
Turner Ben, Home Wine and Beer Making – recension (2-3/1990, sid 8)
Young’s levande ölkultur (2/1993, sid 9)
Ölhistorik – en sammanfattning, del 1 (1/1988, sid 4-5)