Karlsson Lars

Festivalen Stora Öl – Små Bryggerier (2/2012, sid 23)
Handlingskraftigare styrelse i Systembolagsfrågan! – insändare (2/2002, sid 21)
Julöl 2010/Lund (4/2010, sid 10)
Ledare (1/2013, sid 4)
Ledare (2/2013, sid 2)
Ledare (3/2013, sid 2)
Ledare (4/2013, sid 2)
Ledare (1/2014, Sid 2)
Lund/Lokala SÖ-avdelningar (1/2010, sid 16)
Systembolagets nya regelverk (3-4/2014-15, sid 38)
SÖ som paraplyorganisation? (1/2009, sid 24)