Genitz Michael

Besök på Kungsholmens Kvartersbryggeri 8:e okt. (2/1997, sid 3)
En rapport från två pubbryggerier i Wien (2/1998, sid 13-14)
Tack för besök på Tärnö Bryggeri på Kungsholmen AB 2000-04-15 (2/2000, sid 19)