Domeij Kenta

Bryggeriutbildning i Sverige (2-3/1990, sid 20)
Medlemsprovning å kansliet den 2 juni (2/1988, sid 7)
Rapport från den nordiska ölprovningen den 5 juni (4/1989, sid 10)
Rapport från medlemsprovningen den 9 april (2-3/1990, sid 9)
Spendrups bolagsstämma (2/1988, sid 7)