Epel Leif

Ett tyskt tillskott i – Stockholm (1/2014, sid 42)
Glimtar ur Stockholms bryggerihistoria, del 1 (3/2009, sid 27-28)
Herr Bryggmästare! – insändare (4/2001, sid 7)
Representation på ölmässan – insändare (3/2008, sid 29)
Stockholmsk bryggerihistoria, Del 5: 1800-talets senare hälft (4/2011, sid 50-53)