Färsköl

färsköl
Öl som är opastöriserad och ofiltrerad. Har ofta mer arom och är fylligare
än sin pastöriserade och filtrerade motsvarighet, på motsvarande sätt
som brittisk "Real Ale".