Tallåsens svagdricka

Det cirkulerar diverse teorier om var Tallåsens svagdricka bryggs. Något Tallåsens bryggeri finns inte, distributören Svenskt Mathantverk har ingen upplysning att ge på sin webbsida, uppgifterna om att den skulle bryggas av Helsinge Ångbryggeri har ett frågetecken efter sig. Det har till och med cirkulerat (uppenbart felaktiga) uppgifter om att den skulle bryggas av Borns! Polen har nämnts som möjligt ursprungsland, men det låter konstigt.

Någon här som vet?

Helsinge Ångbryggeri är svåra att få tag i; de står nog och brygger mest hela tiden och har inte tid med trivialiteter som telefon och epost. Därför kastade jag ut frågan i cyberrymden medan jag fortsätter att försöka nå dem.
Gunnar

Nu har jag skickat en fråga till Svenskt Mathantverk som har tillverkning av diverse produkter i Lillhärdal, Härjedalen. I produktuppräkningen nämns inte svagdrickan ... Nåt mystiskt är det.