Motionsdaxs!

SÖ logotyp Nu är det tid att börja fundera på om du vill ta upp något på Svenska Ölfrämjandets Årsstämma 2015!

De som är medlemmar i Svenska Ölfrämjandet kan skriva motioner. En motion kan handla om allt som berör föreningens verksamhet. Motionerna skall vara styrelsen tillhanda senast den 1/1-2015 för att tas upp på årsstämman.

Du kan skicka din motion via följande formulär eller till vår postadress som du hittar på följande sida.