Johansson Ulla

Den gröna ön (1/2016, sid 22-24)
Lokala SÖ-avdelningar/Göteborg: En smak av nya Göteborg och Stronzo (1/2014, sid 46)
Lokala SÖ-avdelningar/Göteborg: Philip från Folkared underhöll (2/2014, sid 42)
Lokala SÖ-avdelningar/Göteborg: Blindprovningens ädla konst (2/2015, sid 36)
Lokala SÖ-avdelningar/Göteborg: Premiär efter tolv års slit (4/2015, sid 38)
Lokala SÖ-avdelningar/Göteborg: Två feta grisar på plats (2/2016, sid 39)