Månadsmöte Göteborg

forum
Tid: 
lör, 2015-08-15 13:45
Plats: 
Samling Ölstugan Tullen Lejonet

Hej!
Efter en lång (?) och stärkade (?) semester är det dags att återuppta våra möten igen.
Vi börjar med att varva upp hjärnan med lite historiska betraktelser.
Tillsammans med Jonas Ahnfelt gör vi en historisk ölvandring i en del av Göteborg.

Årets ölvandring startar ca kl 13: 45 lördag den 15/8.
Samling och uppvärmning på Ölstugan Tullen Lejonet från kl 13.00! Hållplats Svingeln.
Vi kommer offra på bryggargravar på Stampens kyrkogård och vandra vidare utefter gamla bryggarstråket Stampgatan mot Drottningtorget. Ta med krus och offeröl, den som vill.

Ingen föranmälan och vi tar inte ut någon kostnad.

Vi ses där senast kl. 13:45.

Nya medlemmar är som vanligt också välkomna, medlemskap (250kr/år) löses lättast via hemsidan . Medlemskort kommer från vår kassör via posten.

För Göteborgsgruppen av:

Sven