Månadsmöte Stockholm

I morgon är det andra lördagen i maj och ännu ingen information om var månadsträffen äger rum. Är månadsträffarna i Stockholm nedlagda?