Månadsmöte

forum
Plats: 
Göteborg, The Rover

Månadsmöte Göteborg. På programmet står historisk rundvandring.