Vilka är Svenska Ölfrämjandet?

SÖ logotyp

Svenska Ölfrämjandet är en ideell riksförening som bildades 1985.

Föreningens syfte är, för att direkt citera våra stadgar: "att tillvarata de svenska ölkonsumenternas intressen ifråga om tillgång, kvalitet, urval och pris på öl. Vidare skall föreningen värna om öl gentemot andra alkoholhaltiga drycker samt sprida kunskap om öl och dess historia."

Rent praktiskt gör vi detta på ett antal olika sätt. En viktig del är att jobba för att förbättra ölsituationen för Dig som Ölkonsument i Sverige. Vi vill att du skall få tillgång till ett brett sortiment av öl var du än bor i Sverige.

I ett långsiktigt perspektiv arbetar vi med att öka förståelsen för öl som kvalitets- och kulturdryck. Stämpeln som simpel rusdryck måste ersättas med ett ökat anseende och respekt för öl som gammal kulturdryck.

Till de mera uppskattade delarna av verksamheten hör våra medlemsmöten där vi provar och diskuterar öl. En annan uppskattad del är våra bryggeribesök runt om i Sverige.

Medlemsavgiften för 2014 är 250 kr. För adresser utomlands måste vi tyvärr ta ut 100 kr extra, totalt 350 kr, på grund av det högre portot.

Styrelsen

Vill du komma i kontakt med oss gör du det enklast via följande formulär eller på följande adress:

Svenska Ölfrämjandet
Box 162 44
103 24 STOCKHOLM

Bankkonton / Bank accounts

Inbetalningar inom Sverige:
Plusgiro 51 31 16-4

Foreign payments:
IBANcode: SE24 9500 0099 6042 0513 1164
Swift: NDEASESS
Account: 5131164

Bank-address:
Nordea Bank
S-105 06 Stockholm

Övrigt

Momsregnr/VAT-nr: SE802402108401
Organisationsnr: 802402-1084