EU

Kört för gårdsförsäljing?

( )

"Statens folkhälsoinstitut avstyrker gårdsförsäljning

2011-06-15
I ett remissyttrande avstyrker Statens folkhälsoinstitut förslaget att införa så kallad gårdsförsäljning av alkohol. Förslaget innebär ett avsteg från rådande princip i svensk alkoholpolitik och medför en risk för negativa konsekvenser för folkhälsan."

http://www.fhi.se/Aktuellt/Nyheter/Statens-folkhalsoinstitut...

Prenumerera på RSS - EU