Information från valberedningen

Information från valberedningen

Svenska Ölfrämjandet behöver dig!

SÖ logotyp Vår verksamhet och hur framgångsrik den är beror till stor del att det finns folk som är beredda att aktivt jobba i styrelsen.
Nu är det snart nytt år och dags för val på många poster.
Valberedningen söker dig som vill dela med dig av din vilja och kunskap att tillsammans med de andra i styrelsen utveckla och förbättra Svenska Ölfrämjandet.

Valberedningens förslag till Styrelse för 2013

SÖ logotyp Valberedningen föreslår följande styrelse för verksamhetsåret 2013:

  Ordinarie val

 • Ordförande: Lars Karlsson
 • Sekreterare: Anders Sandqvist
 • Ledamot två år: Cecilia Hansson
 • Ledamöter 1 år: Anders Holmskär, Anders Flyckt, Joakim Gustafsson, Jan Bergsten samt
  Måns Andersson
  Fyllnadsval

 • Vice ordförande: Mats Waldenström

Valberedningens förslag till ny styrelse

SÖ logotyp Här kommer valberedningens förslag till ny styrelse att väljas på årsmötet 2012. Nedan nämns bara poster som påverkas i år.

Kassör, Ann-Charlotte Klerstad
Vice ordförande Lars Karlsson
Ledamot Peter Ragnar

övriga ledamöter – val på ett år:

Anders Holmskär, Järfälla

Anders Flyckt, Malmö

Sussi Wickström, Kävlinge

Joakim Gustafsson, Stockholm

(NY) Anders Sandquist, Göteborg

(NY) Jan Bergsten Stockholm

Ordinarie revisor, Carl M Axberg, Järfälla
Ersättare, Monica Lingdén, Göteborg

Poströsträknare Per Eriksson och Lars Ringdén,

Svenska Ölfrämjandet behöver dig!

I want beerVi är fortfarande nyfikna på fler förslag! Det närmar sig nu med stormsteg den 15 november vilket är den datum då valberedningen skall presentera sitt förslag för kommande år. För att kunna få i hop en bra styrelse och bra funktionärer behöver vi förslag på folk som är beredda att jobba aktivt för Svenska Ölfrämjandet.

Sidor

Prenumerera på RSS - Information från valberedningen